EBS File

EBS là Executable Files - E-Run 1.x Script, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

.EBS File Extension

   
File name EBS File
File Type E-Run 1.x Script
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .EBS là file gì?

EBS là Executable Files - E-Run 1.x Script, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Script thực hiện bởi E-Run, một ứng dụng đi kèm với E-Prime, một bộ phần mềm ứng dụng dùng để thiết kế các thí nghiệm về tâm lý học; tiết kiệm một thí nghiệm thực thi được tạo ra từ một thiết kế (file .es); cho phép các thí nghiệm được chạy độc lập trong E-Run.

What is a EBS file?

Script executed by E-Run, an application included with E-Prime, an application suite used for designing experiments in psychology; saves an executable experiment that was generated from a design (.ES file); allows experiments to be run standalone in E-Run.

Phần mềm mở file .EBS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBS do filegi.com tổng hợp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Expedite Bid
  • Expedite Bid
  • Microsoft Office
  • Microsoft Application Virtualization
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EBS

           

File .EBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *