EBS File

? Cách mở file .EBS? Những phần mềm mở file .EBS và sửa file lỗi. Convert Binary EBS file sang định dạng khác.

.EBS File Extension

   
File name EBS File
File Type E-Run 1.x Script
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .EBS là file gì?

EBS là Executable Files - E-Run 1.x Script, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Script thực hiện bởi E-Run, một ứng dụng đi kèm với E-Prime, một bộ phần mềm ứng dụng dùng để thiết kế các thí nghiệm về tâm lý học; tiết kiệm một thí nghiệm thực thi được tạo ra từ một thiết kế (file .es); cho phép các thí nghiệm được chạy độc lập trong E-Run.

What is a EBS file?

Script executed by E-Run, an application included with E-Prime, an application suite used for designing experiments in psychology; saves an executable experiment that was generated from a design (.ES file); allows experiments to be run standalone in E-Run.

Cách mở .EBS file

Để mở file .EBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EBS do người dùng đóng góp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Expedite Bid
  • Expedite Bid
  • Microsoft Office
  • Microsoft Application Virtualization
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EBS

File .EBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *