ECO File

ECO là Database Files - ECCO Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NetManage.

.ECO File Extension

   
File name ECO File
File Type ECCO Database File
Nhà phát triển NetManage
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ECO là file gì?

ECO là Database Files - ECCO Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NetManage.

Cơ sở dữ liệu của thông tin được lưu bởi ECCO, một chương trình quản lý thông tin cá nhân; có thể bao gồm lịch, danh bạ điện thoại, bảng tính, ghi chú, và các dữ liệu khác.

What is a ECO file?

Database of information saved by ECCO, a personal information management program; may include calendar, phone book, spreadsheets, notes, and other data.

Phần mềm mở file .ECO

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECO do filegi.com tổng hợp.

  • Ecotect - The Complete Environmental Design Tool
  • ECCO
  • ECCO
  • Media Player Classic
  • ECOTECT
  • VPS/Digital Mockup
  • VPS/Digital Mockup

Chuyển đổi file .ECO

           

File .ECO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *