ECO File

? Cách mở file .ECO? Những phần mềm mở file .ECO và sửa file lỗi. Convert N/A ECO file sang định dạng khác.

.ECO File Extension

   
File name ECO File
File Type ECCO Database File
Nhà phát triển NetManage
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (6 Bình chọn)

File .ECO là file gì?

ECO là Database Files - ECCO Database File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NetManage.

Cơ sở dữ liệu của thông tin được lưu bởi ECCO, một chương trình quản lý thông tin cá nhân; có thể bao gồm lịch, danh bạ điện thoại, bảng tính, ghi chú, và các dữ liệu khác.

What is a ECO file?

Database of information saved by ECCO, a personal information management program; may include calendar, phone book, spreadsheets, notes, and other data.

Cách mở .ECO file

Để mở file .ECO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECO do người dùng đóng góp.

  • Ecotect - The Complete Environmental Design Tool
  • ECCO
  • ECCO
  • Media Player Classic
  • ECOTECT
  • VPS/Digital Mockup
  • VPS/Digital Mockup

Chuyển đổi file .ECO

File .ECO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *