ECP File

? Cách mở file .ECP? Những phần mềm mở file .ECP và sửa file lỗi. Convert Text ECP file sang định dạng khác.

.ECP File Extension

   
File name ECP File
File Type EasyC Project File
Nhà phát triển Intelitek
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ECP là file gì?

ECP là Developer Files - EasyC Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Intelitek.

hồ sơ dự án tạo ra bởi easyC, một môi trường lập trình drag-and-drop cho lập trình robot làm phật ý; cửa hàng Robot logic và các lệnh như một loạt các khối hình ảnh trong một sơ đồ; có thể được biên soạn bởi easyC và sau đó tải lên một robot làm phật ý, mà thực hiện các hướng dẫn.

What is a ECP file?

Project file created by easyC, a drag-and-drop programming environment for programming Vex robots; stores robot logic and commands as a series of visual blocks in a flowchart; can be compiled by easyC and then uploaded to a Vex robot, which executes the instructions.

Cách mở .ECP file

Để mở file .ECP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ECP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ECP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ECP do người dùng đóng góp.

  • Intelitek easyC
  • In Contact
  • In Contact
  • Media Player Classic
  • EBP Compta
  • Excel Compare
  • Excel Compare

Chuyển đổi file .ECP

File .ECP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *