EDF File

? Cách mở file .EDF? Những phần mềm mở file .EDF và sửa file lỗi. Convert N/A EDF file sang định dạng khác.

.EDF File Extension

   
File name EDF File
File Type 1Edificius Project
Nhà phát triển Acca Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .EDF là file gì?

EDF là CAD Files - 1Edificius Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acca Software.

tập tin một EDF là một dự án tạo ra bởi ACCA Edificius, một chương trình CAD để giúp người dùng tạo 2D và 3D thiết kế kiến ​​trúc. Nó chứa thông tin về các khía cạnh khác nhau của toàn bộ dự án, trong đó bao gồm mỗi yếu tố của thiết kế xây dựng (vật liệu mái nhà, chiều rộng cửa, mô hình cửa sổ cố định, ban công phiến nghiêng, vv), địa hình và một hoặc nhiều biểu đồ Gantt. file EDF cũng có thể lưu trữ render photorealistic và tour du lịch video của thiết kế.

What is a EDF file?

An EDF file is a project created by ACCA Edificius, a CAD program that helps users create 2D and 3D architectural designs. It contains information about various aspects of an entire project, which includes each element of the building design (roof material, door width, window fixture model, balcony slab inclination, etc.), terrain, and one or more GANTT charts. EDF files may also store photorealistic renderings and video tours of the design.

Cách mở .EDF file

Để mở file .EDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDF do người dùng đóng góp.

  • ACCA Edificius
  • Steganos Privacy Suite
  • Steganos Privacy Suite
  • Altium Designer Summer
  • Efficient Diary
  • Altium Designer Winter
  • Altium Designer Winter

Chuyển đổi file .EDF

File .EDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *