EDF File

EDF là CAD Files - 1Edificius Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acca Software.

.EDF File Extension

   
File name EDF File
File Type 1Edificius Project
Nhà phát triển Acca Software
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (10 Bình chọn)

File .EDF là file gì?

EDF là CAD Files - 1Edificius Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acca Software.

tập tin một EDF là một dự án tạo ra bởi ACCA Edificius, một chương trình CAD để giúp người dùng tạo 2D và 3D thiết kế kiến ​​trúc. Nó chứa thông tin về các khía cạnh khác nhau của toàn bộ dự án, trong đó bao gồm mỗi yếu tố của thiết kế xây dựng (vật liệu mái nhà, chiều rộng cửa, mô hình cửa sổ cố định, ban công phiến nghiêng, vv), địa hình và một hoặc nhiều biểu đồ Gantt. file EDF cũng có thể lưu trữ render photorealistic và tour du lịch video của thiết kế.

What is a EDF file?

An EDF file is a project created by ACCA Edificius, a CAD program that helps users create 2D and 3D architectural designs. It contains information about various aspects of an entire project, which includes each element of the building design (roof material, door width, window fixture model, balcony slab inclination, etc.), terrain, and one or more GANTT charts. EDF files may also store photorealistic renderings and video tours of the design.

Phần mềm mở file .EDF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDF do filegi.com tổng hợp.

  • ACCA Edificius
  • Steganos Privacy Suite
  • Steganos Privacy Suite
  • Altium Designer Summer
  • Efficient Diary
  • Altium Designer Winter
  • Altium Designer Winter

Chuyển đổi file .EDF

           

File .EDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *