EDFX File

? Cách mở file .EDFX? Những phần mềm mở file .EDFX và sửa file lỗi. Convert Binary EDFX file sang định dạng khác.

.EDFX File Extension

   
File name EDFX File
File Type Estimator.NET Estimate File
Nhà phát triển Dunstad Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .EDFX là file gì?

EDFX là Data Files - Estimator.NET Estimate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dunstad Software.

Ước tính tập tin được tạo ra bởi Estimator.NET, một chương trình dùng để tạo ra dự toán tài chính; cửa hàng một hoặc nhiều ước tính, trong đó bao gồm dữ liệu tài chính như giá cả, chi phí, tiến độ giao hàng, và chi phí; sử dụng để ước tính ngân sách và gửi báo cáo tài chính cho khách hàng.

What is a EDFX file?

Estimate file created by Estimator.NET, a program used to create financial estimates; stores one or more estimates, which include financial data such as prices, expenses, delivery schedules, and cost; used to estimate budgets and send financial reports to customers.

Cách mở .EDFX file

Để mở file .EDFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDFX do người dùng đóng góp.

  • Dunstad Estimator.NET
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Efficient Diary Pro

Chuyển đổi file .EDFX

File .EDFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *