EDFX File

EDFX là Data Files - Estimator.NET Estimate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dunstad Software.

.EDFX File Extension

   
File name EDFX File
File Type Estimator.NET Estimate File
Nhà phát triển Dunstad Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .EDFX là file gì?

EDFX là Data Files - Estimator.NET Estimate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dunstad Software.

Ước tính tập tin được tạo ra bởi Estimator.NET, một chương trình dùng để tạo ra dự toán tài chính; cửa hàng một hoặc nhiều ước tính, trong đó bao gồm dữ liệu tài chính như giá cả, chi phí, tiến độ giao hàng, và chi phí; sử dụng để ước tính ngân sách và gửi báo cáo tài chính cho khách hàng.

What is a EDFX file?

Estimate file created by Estimator.NET, a program used to create financial estimates; stores one or more estimates, which include financial data such as prices, expenses, delivery schedules, and cost; used to estimate budgets and send financial reports to customers.

Phần mềm mở file .EDFX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDFX do filegi.com tổng hợp.

  • Dunstad Estimator.NET
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Efficient Diary Pro

Chuyển đổi file .EDFX

           

File .EDFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *