EDG File

EDG là Data Files - Edge Diagrammer File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Pacestar Software.

.EDG File Extension

   
File name EDG File
File Type Edge Diagrammer File
Nhà phát triển Pacestar Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .EDG là file gì?

EDG là Data Files - Edge Diagrammer File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Pacestar Software.

Sơ đồ tạo bởi Edge Diagrammer, một công cụ được sử dụng để tạo ra kỹ thuật, trình bày, và các loại biểu đồ; cửa hàng bố trí bản vẽ cũng như khối, mũi tên và nhãn văn bản; có thể được sử dụng với nhiều loại hình biểu đồ, bao gồm các biểu đồ, sơ đồ tổ chức, sơ đồ mạng, và sơ đồ khối.

What is a EDG file?

Diagram created by Edge Diagrammer, a tool used for creating technical, presentation, and other types of diagrams; stores the drawing layout as well as blocks, arrow, and text labels; can be used for various types of diagrams, including flowcharts, organizational charts, network diagrams, and block diagrams.

Phần mềm mở file .EDG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDG do filegi.com tổng hợp.

  • Pacestar Edge Diagrammer
  • Master Software Tools
  • Master Software Tools
  • Matrox Inspector

Chuyển đổi file .EDG

           

File .EDG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *