EDG File

? Cách mở file .EDG? Những phần mềm mở file .EDG và sửa file lỗi. Convert Text EDG file sang định dạng khác.

.EDG File Extension

   
File name EDG File
File Type Edge Diagrammer File
Nhà phát triển Pacestar Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .EDG là file gì?

EDG là Data Files - Edge Diagrammer File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Pacestar Software.

Sơ đồ tạo bởi Edge Diagrammer, một công cụ được sử dụng để tạo ra kỹ thuật, trình bày, và các loại biểu đồ; cửa hàng bố trí bản vẽ cũng như khối, mũi tên và nhãn văn bản; có thể được sử dụng với nhiều loại hình biểu đồ, bao gồm các biểu đồ, sơ đồ tổ chức, sơ đồ mạng, và sơ đồ khối.

What is a EDG file?

Diagram created by Edge Diagrammer, a tool used for creating technical, presentation, and other types of diagrams; stores the drawing layout as well as blocks, arrow, and text labels; can be used for various types of diagrams, including flowcharts, organizational charts, network diagrams, and block diagrams.

Cách mở .EDG file

Để mở file .EDG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDG do người dùng đóng góp.

  • Pacestar Edge Diagrammer
  • Master Software Tools
  • Master Software Tools
  • Matrox Inspector

Chuyển đổi file .EDG

File .EDG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *