EDGE File

? Cách mở file .EDGE? Những phần mềm mở file .EDGE và sửa file lỗi. Convert Text EDGE file sang định dạng khác.

.EDGE File Extension

   
File name EDGE File
File Type Adobe Edge Project File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .EDGE là file gì?

EDGE là Web Files - Adobe Edge Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

dự án HTML được tạo ra bởi Adobe Edge, một chương trình được sử dụng để phát triển hình ảnh động Web với HTML / HTML5, JavaScript và CSS; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản và lưu trữ một thời gian multitrack cho sinh động các yếu tố trang web; sử dụng jQuery (một thư viện JavaScript) cho phép các hình ảnh động; có thể được sử dụng như là một thay thế cho việc tạo ra các trang web với Flash.

What is a EDGE file?

HTML project created by Adobe Edge, a program used for developing Web animations with HTML/HTML5, JavaScript, and CSS; saved in a plain text format and stores a multitrack timeline for animating webpage elements; uses jQuery (a JavaScript library) for enabling the animation; can be used as an alternative to creating webpages with Flash.

Cách mở .EDGE file

Để mở file .EDGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDGE do người dùng đóng góp.

  • Adobe Edge Animate CC
  • Edge
  • Edge
  • Media Player Classic
  • Adobe Edge Animate CC
  • Master Software Tools
  • Master Software Tools

Chuyển đổi file .EDGE

File .EDGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *