EK6 File

? Cách mở file .EK6? Những phần mềm mở file .EK6 và sửa file lỗi. Convert N/A EK6 file sang định dạng khác.

.EK6 File Extension

   
File name EK6 File
File Type Generation 6 Pokémon Save File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EK6 là file gì?

EK6 là Game Files - Generation 6 Pokémon Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Pokémon lưu tập tin được sử dụng bởi thế hệ thứ 6 Pokémon trò chơi dành cho các nền tảng Nintendo 3DS, chẳng hạn như Omega Ruby và Sapphire Alpha; lưu trữ thông tin về một Pokémon, trong đó có biệt danh của nó, tình bạn, ngôn ngữ, loại bóng, các cuộc thi số liệu thống kê và xử lý mới nhất.

What is a EK6 file?

Pokémon save file used by 6th generation Pokémon games for the Nintendo 3DS platform, such as Omega Ruby and Alpha Sapphire; stores information about a Pokémon, including its nickname, friendship, language, ball type, contests stats, and latest handler.

Cách mở .EK6 file

Để mở file .EK6 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EK6 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EK6

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EK6 do người dùng đóng góp.

  • PKHeX

Chuyển đổi file .EK6

File .EK6 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *