EKB File

? Cách mở file .EKB? Những phần mềm mở file .EKB và sửa file lỗi. Convert N/A EKB file sang định dạng khác.

.EKB File Extension

   
File name EKB File
File Type ZMC Visual Tablet Data
Nhà phát triển Zak Morris Company
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .EKB là file gì?

EKB là Data Files - ZMC Visual Tablet Data, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Zak Morris Company.

Dữ liệu thi công được sử dụng bởi VisualTablet, một plug-in cho AutoCAD có thêm một người dùng giao diện đồ họa được thiết kế để nâng cao năng suất của digitizer người dùng mẫu; chứa các dữ liệu cần thiết để chạy các ứng dụng.

What is a EKB file?

Application data used by VisualTablet, a plug-in for AutoCAD that adds a Graphical User Interface designed to enhance the productivity of digitizer template users; contains the necessary data to run the application.

Cách mở .EKB file

Để mở file .EKB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EKB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EKB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EKB do người dùng đóng góp.

  • ZMC VisualTablet for AutoCAD

Chuyển đổi file .EKB

File .EKB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *