EKX File

? Cách mở file .EKX? Những phần mềm mở file .EKX và sửa file lỗi. Convert N/A EKX file sang định dạng khác.

.EKX File Extension

   
File name EKX File
File Type Encrypted 3DS Pokémon Save File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .EKX là file gì?

EKX là Game Files - Encrypted 3DS Pokémon Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Mã hóa Pokémon lưu tập tin được sử dụng bởi trò chơi 3DS Pokémon, chẳng hạn như Omega Ruby và Sapphire Alpha; chứa thông tin về một Pokémon, bao gồm bản chất của nó, vị trí nó được gặp, khả năng, số liệu thống kê trận chiến, và các cuộc tấn công.

What is a EKX file?

Encrypted Pokémon save file used by 3DS Pokémon games, such as Omega Ruby and Alpha Sapphire; contains information about a Pokémon, including its nature, the location it is encountered, abilities, battle stats, and attacks.

Cách mở .EKX file

Để mở file .EKX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EKX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EKX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EKX do người dùng đóng góp.

  • PKHeX

Chuyển đổi file .EKX

File .EKX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *