EMM File

? Cách mở file .EMM? Những phần mềm mở file .EMM và sửa file lỗi. Convert N/A EMM file sang định dạng khác.

.EMM File Extension

   
File name EMM File
File Type MindMaple Map
Nhà phát triển MindMaple
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .EMM là file gì?

EMM là Settings Files - MindMaple Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MindMaple.

Hồ EMM là một tài liệu được tạo ra bởi MindMaple, một ứng dụng bản đồ tâm trí sử dụng để động não và sắp xếp ý tưởng. Nó bao gồm một bản đồ trong đó bao gồm văn bản, hình dạng, chi nhánh, hình ảnh, và các biểu tượng đại diện cho ý tưởng. file EMM thường được sử dụng cho động não, ghi chép, theo dõi dự án, và nghiên cứu đề tài.

What is a EMM file?

An EMM file is a document created by MindMaple, a mind mapping application used to brainstorm and organize ideas. It contains a map which consists of text, shapes, branches, images, and icons that represent ideas. EMM files are often used for brainstorming, taking notes, tracking projects, and researching topics.

Cách mở .EMM file

Để mở file .EMM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMM do người dùng đóng góp.

  • MindMaple
  • MindMaple Application Module
  • MindMaple Application Module
  • RealNetworks RealJukebox
  • Start-Center

Chuyển đổi file .EMM

File .EMM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *