EMMT File

? Cách mở file .EMMT? Những phần mềm mở file .EMMT và sửa file lỗi. Convert N/A EMMT file sang định dạng khác.

.EMMT File Extension

   
File name EMMT File
File Type MindMaple Map Template
Nhà phát triển MindMaple
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .EMMT là file gì?

EMMT là Settings Files - MindMaple Map Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MindMaple.

tập tin một EMMT là một mẫu được tạo ra bởi MindMaple, một ứng dụng bản đồ tâm trí sử dụng để động não và sắp xếp ý tưởng. Nó chứa nội dung của một bản đồ, trong đó bao gồm văn bản, hình dạng, chi nhánh, hình ảnh, và các biểu tượng đại diện cho ý tưởng và mục tiêu. file EMMT cũng tương tự như các file .EMM nhưng được sử dụng vào các bản đồ lặp lại cho nhiều mục đích sử dụng.

What is a EMMT file?

An EMMT file is a template created by MindMaple, a mind mapping application used to brainstorm and organize ideas. It contains contents of a map, which includes text, shapes, branches, images, and icons that represent ideas and objectives. EMMT files are similar to .EMM files but are used to replicate maps for multiple uses.

Cách mở .EMMT file

Để mở file .EMMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMMT do người dùng đóng góp.

  • MindMaple
  • MindMaple Application Module
  • MindMaple Application Module

Chuyển đổi file .EMMT

File .EMMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *