EMP File

? Cách mở file .EMP? Những phần mềm mở file .EMP và sửa file lỗi. Convert N/A EMP file sang định dạng khác.

.EMP File Extension

   
File name EMP File
File Type eMusic Music Download File
Nhà phát triển eMusic.com
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EMP là file gì?

EMP là Audio Files - eMusic Music Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMusic.com.

Âm nhạc tập tin được sử dụng bởi eMusic Download Manager, một chương trình cho phép người dùng tải về .MP3 tập tin và chơi chúng trong các chương trình nghe nhạc thông thường, chẳng hạn như Apple iTunes và Windows Media Player; chứa thông tin về nghệ sĩ âm nhạc, album, và album nghệ thuật; sử dụng để tải về một bộ quy định các tập tin MP3.

What is a EMP file?

Music file used by eMusic Download Manager, a program that allows users to download .MP3 files and play them in common music player programs, such as Apple iTunes and Windows Media Player; contains information about music artist, album, and album art; used to download a specified set of MP3 files.

Cách mở .EMP file

Để mở file .EMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMP do người dùng đóng góp.

  • eMusic/J
  • eMusic.com Download Manager
  • eMusic.com Download Manager
  • AWR Design Environment
  • Media Player Classic
  • WinSig Application
  • WinSig Application

Chuyển đổi file .EMP

File .EMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *