EMP File

EMP là Audio Files - eMusic Music Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMusic.com.

.EMP File Extension

   
File name EMP File
File Type eMusic Music Download File
Nhà phát triển eMusic.com
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .EMP là file gì?

EMP là Audio Files - eMusic Music Download File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMusic.com.

Âm nhạc tập tin được sử dụng bởi eMusic Download Manager, một chương trình cho phép người dùng tải về .MP3 tập tin và chơi chúng trong các chương trình nghe nhạc thông thường, chẳng hạn như Apple iTunes và Windows Media Player; chứa thông tin về nghệ sĩ âm nhạc, album, và album nghệ thuật; sử dụng để tải về một bộ quy định các tập tin MP3.

What is a EMP file?

Music file used by eMusic Download Manager, a program that allows users to download .MP3 files and play them in common music player programs, such as Apple iTunes and Windows Media Player; contains information about music artist, album, and album art; used to download a specified set of MP3 files.

Phần mềm mở file .EMP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMP do filegi.com tổng hợp.

  • eMusic/J
  • eMusic.com Download Manager
  • eMusic.com Download Manager
  • AWR Design Environment
  • Media Player Classic
  • WinSig Application
  • WinSig Application

Chuyển đổi file .EMP

           

File .EMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *