EMRG File

? Cách mở file .EMRG? Những phần mềm mở file .EMRG và sửa file lỗi. Convert Binary EMRG file sang định dạng khác.

.EMRG File Extension

   
File name EMRG File
File Type E-Merge 1.x Data File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EMRG là file gì?

EMRG là Data Files - E-Merge 1.x Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Tập tin được tạo ra bởi E-Merge, một công cụ kèm theo phần mềm nghiên cứu tâm lý E-Thủ; lưu dữ liệu sáp nhập từ mulitple tập tin dữ liệu .EDAT; cho phép nghiên cứu tập hợp dữ liệu người tham gia để được kết hợp thành một tập tin duy nhất.

What is a EMRG file?

File created by E-Merge, a tool included with E-Prime psychological study software; saves data merged from mulitple .EDAT data files; enables study participant data sets to be combined into a single file.

Cách mở .EMRG file

Để mở file .EMRG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMRG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMRG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMRG do người dùng đóng góp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EMRG

File .EMRG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *