EMRG File

EMRG là Data Files - E-Merge 1.x Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

.EMRG File Extension

   
File name EMRG File
File Type E-Merge 1.x Data File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .EMRG là file gì?

EMRG là Data Files - E-Merge 1.x Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Tập tin được tạo ra bởi E-Merge, một công cụ kèm theo phần mềm nghiên cứu tâm lý E-Thủ; lưu dữ liệu sáp nhập từ mulitple tập tin dữ liệu .EDAT; cho phép nghiên cứu tập hợp dữ liệu người tham gia để được kết hợp thành một tập tin duy nhất.

What is a EMRG file?

File created by E-Merge, a tool included with E-Prime psychological study software; saves data merged from mulitple .EDAT data files; enables study participant data sets to be combined into a single file.

Phần mềm mở file .EMRG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMRG do filegi.com tổng hợp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EMRG

           

File .EMRG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *