EMRG2 File

? Cách mở file .EMRG2? Những phần mềm mở file .EMRG2 và sửa file lỗi. Convert Binary EMRG2 file sang định dạng khác.

.EMRG2 File Extension

   
File name EMRG2 File
File Type E-Merge 2.0 Data File
Nhà phát triển Psychology Software Tools
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EMRG2 là file gì?

EMRG2 là Data Files - E-Merge 2.0 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Psychology Software Tools.

Tập tin được tạo ra bởi E-Merge, một công cụ mà là một phần của phần mềm nghiên cứu tâm lý E-Thủ; lưu dữ liệu sáp nhập từ hai hoặc nhiều tập tin dữ liệu .EDAT hoặc .EDAT2; được sử dụng để kết hợp các bộ dữ liệu nghiên cứu tham gia vào một tập tin duy nhất.

What is a EMRG2 file?

File created by E-Merge, a tool that is part of E-Prime psychological study software; saves data merged from two or more .EDAT or .EDAT2 data files; used for combining study participant data sets into a single file.

Cách mở .EMRG2 file

Để mở file .EMRG2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMRG2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMRG2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMRG2 do người dùng đóng góp.

  • Psychology Software Tools E-Prime
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .EMRG2

File .EMRG2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *