EMULECOLLECTION File

EMULECOLLECTION là Text Files - eMule Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMule.

.EMULECOLLECTION File Extension

   
File name EMULECOLLECTION File
File Type eMule Data File
Nhà phát triển eMule
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .EMULECOLLECTION là file gì?

EMULECOLLECTION là Text Files - eMule Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMule.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi eMule, một tập tin trực tuyến chương trình chia sẻ peer-to-peer; chứa một chuỗi các dòng văn bản xác định ed2k (eDonkey Network) liên kết đến tập; dòng văn bản bao gồm tiền tố liên kết ed2k, tên tập tin, kích thước tập tin, và một mã băm để giúp phục hồi các file bị hỏng.

What is a EMULECOLLECTION file?

Data file used by eMule, a peer-to-peer online file sharing program; contains a sequence of lines of text identifying ed2k (eDonkey Network) links to files; text lines include an ed2k link prefix, the file name, the file size, and a hash code to help recover corrupted files.

Phần mềm mở file .EMULECOLLECTION

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMULECOLLECTION do filegi.com tổng hợp.

  • aMule
  • eMule
  • eMule
  • eMule Plus
  • eMule Xtreme
  • eMule0.60
  • eMule0.60

Chuyển đổi file .EMULECOLLECTION

           

File .EMULECOLLECTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *