EMULECOLLECTION File

? Cách mở file .EMULECOLLECTION? Những phần mềm mở file .EMULECOLLECTION và sửa file lỗi. Convert N/A EMULECOLLECTION file sang định dạng khác.

.EMULECOLLECTION File Extension

   
File name EMULECOLLECTION File
File Type eMule Data File
Nhà phát triển eMule
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .EMULECOLLECTION là file gì?

EMULECOLLECTION là Text Files - eMule Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi eMule.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi eMule, một tập tin trực tuyến chương trình chia sẻ peer-to-peer; chứa một chuỗi các dòng văn bản xác định ed2k (eDonkey Network) liên kết đến tập; dòng văn bản bao gồm tiền tố liên kết ed2k, tên tập tin, kích thước tập tin, và một mã băm để giúp phục hồi các file bị hỏng.

What is a EMULECOLLECTION file?

Data file used by eMule, a peer-to-peer online file sharing program; contains a sequence of lines of text identifying ed2k (eDonkey Network) links to files; text lines include an ed2k link prefix, the file name, the file size, and a hash code to help recover corrupted files.

Cách mở .EMULECOLLECTION file

Để mở file .EMULECOLLECTION click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EMULECOLLECTION bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EMULECOLLECTION

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EMULECOLLECTION do người dùng đóng góp.

  • aMule
  • eMule
  • eMule
  • eMule Plus
  • eMule Xtreme
  • eMule0.60
  • eMule0.60

Chuyển đổi file .EMULECOLLECTION

File .EMULECOLLECTION có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *