ENP File

? Cách mở file .ENP? Những phần mềm mở file .ENP và sửa file lỗi. Convert N/A ENP file sang định dạng khác.

.ENP File Extension

   
File name ENP File
File Type EndNote Preferences File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ENP là file gì?

ENP là Settings Files - EndNote Preferences File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Thomson Reuters.

ưu tiên ứng dụng tập tin được sử dụng bởi phiên bản cũ của phần mềm EndNote quản lý trích dẫn; lưu trữ các thiết lập quy định tại Edit → Preferences ... đơn; có thể được sử dụng cho việc chuyển sở thích giữa cài đặt EndNote khác nhau.

What is a ENP file?

Application preferences file used by older versions of EndNote citation management software; stores the settings specified in the Edit → Preferences... menu; can be used for transferring preferences between different EndNote installations.

Cách mở .ENP file

Để mở file .ENP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ENP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ENP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENP do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Entrust/Entelligence
  • Entrust/Entelligence
  • EclerNet Manager
  • EnFormsClient

Chuyển đổi file .ENP

File .ENP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *