ENP File

ENP là Settings Files - EndNote Preferences File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Thomson Reuters.

.ENP File Extension

   
File name ENP File
File Type EndNote Preferences File
Nhà phát triển Thomson Reuters
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .ENP là file gì?

ENP là Settings Files - EndNote Preferences File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Thomson Reuters.

ưu tiên ứng dụng tập tin được sử dụng bởi phiên bản cũ của phần mềm EndNote quản lý trích dẫn; lưu trữ các thiết lập quy định tại Edit → Preferences ... đơn; có thể được sử dụng cho việc chuyển sở thích giữa cài đặt EndNote khác nhau.

What is a ENP file?

Application preferences file used by older versions of EndNote citation management software; stores the settings specified in the Edit → Preferences... menu; can be used for transferring preferences between different EndNote installations.

Phần mềm mở file .ENP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ENP do filegi.com tổng hợp.

  • Thomson Reuters EndNote
  • Entrust/Entelligence
  • Entrust/Entelligence
  • EclerNet Manager
  • EnFormsClient

Chuyển đổi file .ENP

           

File .ENP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *