EOT File

? Cách mở file .EOT? Những phần mềm mở file .EOT và sửa file lỗi. Convert N/A EOT file sang định dạng khác.

.EOT File Extension

   
File name EOT File
File Type Embedded OpenType Font
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.6 ★ (24 Bình chọn)

File .EOT là file gì?

EOT là Font Files - Embedded OpenType Font, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

OpenType (.OTF) phông chữ nhúng trong một tài liệu như một trang web hoặc bài thuyết trình PowerPoint (file .pps); thường được nhúng với Microsoft Web Nhúng Fonts Tool (sợi ngang); lưu cùng với các tài liệu có liên quan và không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a EOT file?

OpenType (.OTF) font embedded in a document such as a Web page or PowerPoint presentation (.PPS file); often embedded with Microsoft Web Embedding Fonts Tool (WEFT); saved along with the associated document and not meant to be opened manually.

Cách mở .EOT file

Để mở file .EOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EOT do người dùng đóng góp.

  • ExamView
  • 7-Zip
  • 7-Zip

Chuyển đổi file .EOT

File .EOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *