EPRT File

? Cách mở file .EPRT? Những phần mềm mở file .EPRT và sửa file lỗi. Convert Binary EPRT file sang định dạng khác.

.EPRT File Extension

   
File name EPRT File
File Type eDrawings File
Nhà phát triển Dassault Systemes
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .EPRT là file gì?

EPRT là CAD Files - eDrawings File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Dassault Systemes.

Hồ EPRT là một 2D hoặc 3D vẽ được tạo ra bởi các chương trình CAD như eDrawings và SolidWorks. Nó chứa một 2D hoặc 3D vẽ của một thiết kế cơ khí. file EPRT cũng tương tự như các file .EDRW và .EASM và được lưu trong một file nhỏ hơn, làm cho chúng dễ dàng hơn để chuyển qua Internet và in.

What is a EPRT file?

An EPRT file is a 2D or 3D drawing created by CAD programs such as eDrawings and SolidWorks. It contains a 2D or 3D drawing of a mechanical design. EPRT files are similar to .EDRW and .EASM files and are saved in a smaller file size, making them easier to transfer over the Internet and print.

Cách mở .EPRT file

Để mở file .EPRT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EPRT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EPRT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPRT do người dùng đóng góp.

  • Dassault Systemes SolidWorks eDrawings
  • Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
  • Dassault Systemes SolidWorks eDrawings Viewer
  • Dassault Systemes SolidWorks

Chuyển đổi file .EPRT

File .EPRT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *