EPS File

EPS là Vector Image Files - Encapsulated PostScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

.EPS File Extension

   
File name EPS File
File Type Encapsulated PostScript File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (282 Bình chọn)

File .EPS là file gì?

EPS là Vector Image Files - Encapsulated PostScript File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin EPS là một file đồ họa được lưu trong định dạng file Encapsulated PostScript (EPS). Nó có thể chứa đồ họa 2D vector, hình ảnh bitmap, và văn bản. EPS file cũng bao gồm một hình ảnh xem trước nhúng trong định dạng bitmap.

What is a EPS file?

An EPS file is a graphics file saved in the Encapsulated PostScript (EPS) file format. It may contain 2D vector graphics, bitmap images, and text. EPS files also include an embedded preview image in bitmap format.

Phần mềm mở file .EPS

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EPS do filegi.com tổng hợp.

 • Grasshopper PageStream
 • Adobe Illustrator 2020
 • Adobe Illustrator 2020
 • CorelDRAW Graphics Suite 2020
 • Corel PaintShop Pro 2020
 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe Acrobat DC
 • Adobe InDesign 2020
 • XnView MP
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • Corel Presentations X9

Chuyển đổi file .EPS

           

File .EPS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Convert eps to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *