EWB File

? Cách mở file .EWB? Những phần mềm mở file .EWB và sửa file lỗi. Convert N/A EWB file sang định dạng khác.

.EWB File Extension

   
File name EWB File
File Type Electronics Workbench Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .EWB là file gì?

EWB là CAD Files - Electronics Workbench Circuit Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

CAD tập tin được tạo ra bởi Điện tử Workbench, một chương trình thiết kế mạch, sửa lại bằng phần mềm Multisim mới từ National Instruments; tiết kiệm các thành phần khác nhau và các kết nối cho một mạch điện tử.

What is a EWB file?

CAD file created by Electronics Workbench, a circuit design program now replaced by the newer Multisim software from National Instruments; saves the various components and connections for an electronics circuit.

Cách mở .EWB file

Để mở file .EWB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EWB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EWB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWB do người dùng đóng góp.

  • National Instruments Electronics Workbench
  • National Instruments Multisim
  • National Instruments Multisim
  • WEWB32

Chuyển đổi file .EWB

File .EWB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *