EWB File

EWB là CAD Files - Electronics Workbench Circuit Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

.EWB File Extension

   
File name EWB File
File Type Electronics Workbench Circuit Design File
Nhà phát triển National Instruments
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .EWB là file gì?

EWB là CAD Files - Electronics Workbench Circuit Design File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi National Instruments.

CAD tập tin được tạo ra bởi Điện tử Workbench, một chương trình thiết kế mạch, sửa lại bằng phần mềm Multisim mới từ National Instruments; tiết kiệm các thành phần khác nhau và các kết nối cho một mạch điện tử.

What is a EWB file?

CAD file created by Electronics Workbench, a circuit design program now replaced by the newer Multisim software from National Instruments; saves the various components and connections for an electronics circuit.

Phần mềm mở file .EWB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EWB do filegi.com tổng hợp.

  • National Instruments Electronics Workbench
  • National Instruments Multisim
  • National Instruments Multisim
  • WEWB32

Chuyển đổi file .EWB

           

File .EWB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *