F3D File

? Cách mở file .F3D? Những phần mềm mở file .F3D và sửa file lỗi. Convert N/A F3D file sang định dạng khác.

.F3D File Extension

   
File name F3D File
File Type Fusion 3D Design
Nhà phát triển Autodesk 360
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (14 Bình chọn)

File .F3D là file gì?

F3D là 3D Image Files - Fusion 3D Design, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk 360.

hồ sơ thiết kế 3D được tạo ra bởi Autodesk Fusion 360, một 3D CAD công cụ thiết kế dựa trên đám mây; chứa thiết kế 3D của bạn được tạo ra bởi thiết kế mới nhất các công cụ thiết kế cơ khí và công nghiệp.

What is a F3D file?

3D design file created by Autodesk Fusion 360, a cloud-based 3D CAD design tool; contains your 3D design created by the latest mechanical and industrial design tools designs.

Cách mở .F3D file

Để mở file .F3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F3D do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Fusion 360
  • UC-win/Frame
  • UC-win/Frame
  • Optiwave Toolkit
  • Flare3D
  • Gcao3d
  • Gcao3d

Chuyển đổi file .F3D

File .F3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *