F3Z File

? Cách mở file .F3Z? Những phần mềm mở file .F3Z và sửa file lỗi. Convert Zip F3Z file sang định dạng khác.

.F3Z File Extension

   
File name F3Z File
File Type Fusion 360 Shared Project Archive
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Compressed Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .F3Z là file gì?

F3Z là Compressed Files - Fusion 360 Shared Project Archive, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Autodesk.

Hồ F3Z là một kho lưu trữ Zip nén được sử dụng bởi Autodesk Fusion 360, một công cụ thiết kế công nghiệp và cơ khí 3D CAD. Nó chứa một hoặc nhiều file thiết kế .F3D Fusion 3D cùng với nhiều tệp .json chứa thông tin về các mẫu thiết kế và biểu hiện. file F3Z được tạo ra để chia sẻ Fusion 360 thiết kế tham chiếu file thiết kế khác.

What is a F3Z file?

An F3Z file is a Zip-compressed archive used by Autodesk Fusion 360, a 3D CAD industrial and mechanical design tool. It contains one or more .F3D Fusion 3D design files along with multiple .JSON files containing information about the designs and manifest. F3Z files are created to share Fusion 360 designs that reference other design files.

Cách mở .F3Z file

Để mở file .F3Z click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .F3Z bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .F3Z

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .F3Z do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Fusion 360

Chuyển đổi file .F3Z

File .F3Z có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *