FAS File

? Cách mở file .FAS? Những phần mềm mở file .FAS và sửa file lỗi. Convert Binary FAS file sang định dạng khác.

.FAS File Extension

   
File name FAS File
File Type 1Compiled Fast-Load AutoLISP File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (14 Bình chọn)

File .FAS là file gì?

FAS là Executable Files - 1Compiled Fast-Load AutoLISP File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

kịch bản biên soạn viết bằng AutoLISP, một biến thể của ngôn ngữ lập trình LISP sử dụng đặc biệt cho các phần mở rộng của phần mềm AutoCAD; thường được sử dụng để tạo các macro rằng các quá trình tự động hóa phổ biến trong AutoCAD; có thể được sử dụng để phân phối các tiện ích mà thêm tính năng mới cho phần mềm.

What is a FAS file?

Compiled script written in AutoLISP, a variation of the LISP programming language used specifically for the extension of AutoCAD software; often used for creating macros that automate common processes within AutoCAD; can be used for distributing utilities that add new features to the software.

Cách mở .FAS file

Để mở file .FAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FAS do người dùng đóng góp.

  • Autodesk AutoCAD 2020
  • Molecular Evolutionary Genetics Analysis
  • Molecular Evolutionary Genetics Analysis
  • SnapGene Viewer
  • DnaSP
  • Unipro UGENE
  • Unipro UGENE

Chuyển đổi file .FAS

File .FAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *