FASTA File

? Cách mở file .FASTA? Những phần mềm mở file .FASTA và sửa file lỗi. Convert Text FASTA file sang định dạng khác.

.FASTA File Extension

   
File name FASTA File
File Type FASTA Sequence File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (20 Bình chọn)

File .FASTA là file gì?

FASTA là Data Files - FASTA Sequence File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

định dạng dữ liệu khoa học sử dụng để lưu trữ các chuỗi axit nucleic (chẳng hạn như trình tự DNA) hoặc chuỗi protein; có thể chứa nhiều chuỗi và do đó đôi khi được gọi như là định dạng cơ sở dữ liệu FASTA; có thể được xem và phân tích bằng phần mềm phân tích DNA.

What is a FASTA file?

Scientific data format used to store nucleic acid sequences (such as DNA sequences) or protein sequences; may contain multiple sequences and therefore is sometimes referred to as the FASTA database format; can be viewed and analyzed using DNA analysis software.

Cách mở .FASTA file

Để mở file .FASTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FASTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FASTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FASTA do người dùng đóng góp.

  • Jalview
  • 4Peaks
  • 4Peaks
  • EMBOSS abiview
  • GSL Biotech SnapGene
  • Heracle BioSoft DNA Baser
  • Heracle BioSoft DNA Baser
  • Genome Compiler
  • Heracle BioSoft DNA Baser Sequence Assembler

Chuyển đổi file .FASTA

File .FASTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *