FC2 File

? Cách mở file .FC2? Những phần mềm mở file .FC2 và sửa file lỗi. Convert N/A FC2 file sang định dạng khác.

.FC2 File Extension

   
File name FC2 File
File Type Poser Face Pose File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FC2 là file gì?

FC2 là 3D Image Files - Poser Face Pose File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Có mặt tư thế dữ liệu được sử dụng bởi Poser, một chương trình xây dựng mô hình ba chiều nhân vật; bao gồm dữ liệu morph cho tư thế khuôn mặt, chẳng hạn như biểu thức và âm vị; có thể được áp dụng cho mô hình Poser để thay đổi nét mặt.

What is a FC2 file?

Contains face pose data used by Poser, a three-dimensional character modeling program; includes morph data for facial poses, such as expressions and phonemes; can be applied to Poser models to modify facial expressions.

Cách mở .FC2 file

Để mở file .FC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FC2 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application
  • EASE Focus
  • EASE Focus

Chuyển đổi file .FC2

File .FC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *