FC2MAP File

? Cách mở file .FC2MAP? Những phần mềm mở file .FC2MAP và sửa file lỗi. Convert N/A FC2MAP file sang định dạng khác.

.FC2MAP File Extension

   
File name FC2MAP File
File Type Far Cry 2 User Map
Nhà phát triển Ubisoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .FC2MAP là file gì?

FC2MAP là Game Files - Far Cry 2 User Map, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Ubisoft.

Bản đồ này được cho Far Cry 2, một shooter người đầu tiên; có thể được thiết kế và lưu bằng cách sử dụng Far Cry 2 Map Editor; bao gồm cách bố trí bản đồ, địa hình, và các đối tượng, chẳng hạn như xe cộ, nhà cửa, và cầu.

What is a FC2MAP file?

Map created for Far Cry 2, a first-person shooter; can be designed and saved using the Far Cry 2 Map Editor; includes the map layout, terrain, and objects, such as vehicles, buildings, and bridges.

Cách mở .FC2MAP file

Để mở file .FC2MAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FC2MAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FC2MAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FC2MAP do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FC2MAP

File .FC2MAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *