FGD File

? Cách mở file .FGD? Những phần mềm mở file .FGD và sửa file lỗi. Convert Text FGD file sang định dạng khác.

.FGD File Extension

   
File name FGD File
File Type Forge Game Data File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (11 Bình chọn)

File .FGD là file gì?

FGD là Game Files - Forge Game Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Valve.

tập tin định nghĩa trò chơi được sử dụng bởi Hammer Editor, một thành phần của SDK Nguồn sử dụng để tạo ra các file bản đồ cho các trò chơi Van; mô tả tất cả các đơn vị được sử dụng bởi một trò chơi; cho phép bổ trò chơi để các đơn vị tham khảo trò chơi khi tạo thay đổi tùy chỉnh trò chơi.

What is a FGD file?

Game definition file used by Hammer Editor, a component of the Source SDK used to make map files for Valve games; describes all entities used by a game; enables game modifiers to reference game entities when creating custom game modifications.

Cách mở .FGD file

Để mở file .FGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FGD do người dùng đóng góp.

  • Valve Source SDK
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Applicatio

Chuyển đổi file .FGD

File .FGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *