FGL File

? Cách mở file .FGL? Những phần mềm mở file .FGL và sửa file lỗi. Convert N/A FGL file sang định dạng khác.

.FGL File Extension

   
File name FGL File
File Type Fifth Generation Language Source File
Nhà phát triển Fifth Generation Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FGL là file gì?

FGL là Developer Files - Fifth Generation Language Source File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fifth Generation Systems.

tập tin mã nguồn viết bằng thứ năm thế hệ ngôn ngữ, còn được gọi là Open5g; thiết kế như một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở cho việc phát triển các ứng dụng web, nhưng cũng có thể được sử dụng để tạo ra các chương trình độc lập.

What is a FGL file?

Source code file written in the Fifth Generation Language, also known as Open5g; designed as an open-source programming language for developing Web applications, but can also be used to create standalone programs.

Cách mở .FGL file

Để mở file .FGL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FGL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FGL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FGL do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FGL

File .FGL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *