FLASH File

? Cách mở file .FLASH? Những phần mềm mở file .FLASH và sửa file lỗi. Convert XML FLASH file sang định dạng khác.

.FLASH File Extension

   
File name FLASH File
File Type Frictional Games Flashback File
Nhà phát triển Frictional Games
Phân loại Game Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .FLASH là file gì?

FLASH là Game Files - Frictional Games Flashback File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Frictional Games.

Script tập tin tham chiếu bởi trò chơi được tạo ra bởi ma sát Các trò chơi như loạt Amnesia; chứa dữ liệu ở định dạng XML được tham chiếu bởi các trò chơi để hiển thị các hiệu ứng văn bản và âm thanh chơi trong nhân vật "hồi tưởng"; điểm để các file âm thanh như các file .ogg và .SFX để chơi hiệu ứng âm thanh.

What is a FLASH file?

Script file referenced by games created by Frictional Games like the Amnesia series; contains data in XML format referenced by the game to show text and play sound effects during character "flashbacks"; points to sound files like .OGG and .SFX files to play sound effects.

Cách mở .FLASH file

Để mở file .FLASH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLASH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLASH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLASH do người dùng đóng góp.

  • Frictional Games Amnesia: A Machine for Pigs
  • Frictional Games Amnesia: The Dark Descent
  • Frictional Games Amnesia: The Dark Descent

Chuyển đổi file .FLASH

File .FLASH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *