FLB File

? Cách mở file .FLB? Những phần mềm mở file .FLB và sửa file lỗi. Convert XML FLB file sang định dạng khác.

.FLB File Extension

   
File name FLB File
File Type FileMaker Pro Label File
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .FLB là file gì?

FLB là Page Layout Files - FileMaker Pro Label File, dưới định dạng XML được phát triển bởi FileMaker.

Tập tin được sử dụng bởi FileMaker Pro, một ứng dụng cơ sở dữ liệu máy tính để bàn; lưu trữ sử dụng XML định dạng và bao gồm kích thước bố trí nhãn; thường được sử dụng để in nhãn địa chỉ gửi thư; có thể được dân cư với hồ sơ cơ sở dữ liệu FileMaker.

What is a FLB file?

File used by FileMaker Pro, a desktop database application; stored using XML formatting and includes label layout dimensions; often used for printing mailing address stickers; can be populated with FileMaker database records.

Cách mở .FLB file

Để mở file .FLB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLB do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Advanced
  • Greeting Card Factory
  • Greeting Card Factory
  • FileMaker Pro
  • FileMaker Pro Advanced
  • Greeting Card Factory Workshop
  • Greeting Card Factory Workshop

Chuyển đổi file .FLB

File .FLB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *