FLC File

? Cách mở file .FLC? Những phần mềm mở file .FLC và sửa file lỗi. Convert N/A FLC file sang định dạng khác.

.FLC File Extension

   
File name FLC File
File Type FLIC Animation
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (13 Bình chọn)

File .FLC là file gì?

FLC là Video Files - FLIC Animation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin hoạt hình dựa trên định dạng .FLI, nhưng sự ủng hộ phim lớn hơn và tính năng bổ sung khác; chứa một movie clip được tạo ra bởi phần mềm hoạt hình Autodesk, chẳng hạn như Animator Pro; hình ảnh được sử dụng trong các phim hoạt hình được nén với khả năng nén RLE để giảm kích thước tập tin.

What is a FLC file?

Animation file based off the .FLI format, but supports larger movies and other additional features; contains a movie clip created by Autodesk animation software, such as Animator Pro; images used in the animation are compressed with RLE compression to reduce file size.

Cách mở .FLC file

Để mở file .FLC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLC do người dùng đóng góp.

  • AVS Media Player
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • KMPlayer
  • MediaPlayerLite
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .FLC

File .FLC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *