FPDX File

? Cách mở file .FPDX? Những phần mềm mở file .FPDX và sửa file lỗi. Convert N/A FPDX file sang định dạng khác.

.FPDX File Extension

   
File name FPDX File
File Type Utilius Fairplay Project
Nhà phát triển ccc software gmbh
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .FPDX là file gì?

FPDX là Video Files - Utilius Fairplay Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ccc software gmbh.

Dự án tạo ra bởi utilius, một chương trình cho phép người sử dụng để phân tích video của các vận động viên đào tạo; chứa một dự án với một danh sách các video nhập khẩu; bao gồm những cảnh gắn thẻ, bản vẽ và ghi chú.

What is a FPDX file?

Project created by utilius, a program that enables users to analyze videos of training athletes; contains a project with a playlist of imported videos; includes tagged scenes, drawings, and notes.

Cách mở .FPDX file

Để mở file .FPDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPDX do người dùng đóng góp.

  • ccc software gmbh utilius fairplay 5

Chuyển đổi file .FPDX

File .FPDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *