FPE File

? Cách mở file .FPE? Những phần mềm mở file .FPE và sửa file lỗi. Convert Text FPE file sang định dạng khác.

.FPE File Extension

   
File name FPE File
File Type 1FPS Creator Entity File
Nhà phát triển The Game Creators
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FPE là file gì?

FPE là 3D Image Files - 1FPS Creator Entity File, dưới định dạng Text được phát triển bởi The Game Creators.

Tập tin được sử dụng bởi FPS Creator, một chương trình dùng để tạo First Person Shooter (FPS) trò chơi; chứa các thuộc tính văn bản cho màn hình hiển thị của một thực thể trong game, như mô tả, hình học của nó, hiệu ứng ánh sáng, người mẫu tên tập tin, và kết cấu filename; sử dụng với các file khác để đóng gói một mô hình cho một trò chơi.

What is a FPE file?

File used by FPS Creator, a program used to create First Person Shooter (FPS) games; contains text properties for the display of an in-game entity, such as its description, geometry, lighting effects, model filename, and texture filename; used with other files to package a model for a game.

Cách mở .FPE file

Để mở file .FPE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPE do người dùng đóng góp.

  • Flypaper
  • Flypaper For Lectora
  • Flypaper For Lectora
  • Media Player Classic
  • PASSWORDfighter
  • bjedit32 Application
  • bjedit32 Application

Chuyển đổi file .FPE

File .FPE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *