FRK File

? Cách mở file .FRK? Những phần mềm mở file .FRK và sửa file lỗi. Convert N/A FRK file sang định dạng khác.

.FRK File Extension

   
File name FRK File
File Type Macintosh Resource or Data Fork
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FRK là file gì?

FRK là Misc Files - Macintosh Resource or Data Fork, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nộp chứa ngã ba tài nguyên (resource.frk) hoặc ngã ba dữ liệu (data.frk) của một tập tin Macintosh; có thể tách ra trong quá trình chuyển dữ liệu.

What is a FRK file?

File containing the resource fork (resource.frk) or data fork (data.frk) of a Macintosh file; possibly separated during a data transfer.

Cách mở .FRK file

Để mở file .FRK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRK do người dùng đóng góp.

  • ProSoft Engineering Data Rescue 3
  • Formik
  • Formik

Chuyển đổi file .FRK

File .FRK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *