FRL File

? Cách mở file .FRL? Những phần mềm mở file .FRL và sửa file lỗi. Convert N/A FRL file sang định dạng khác.

.FRL File Extension

   
File name FRL File
File Type Electronic Form Loader File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .FRL là file gì?

FRL là Data Files - Electronic Form Loader File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Các hình thức tạo ra bởi phần mềm FormFlow; đầu tiên được phát triển bởi JetForm, người đã trở thành Accelio và sau đó được mua lại bởi Adobe Systems.

What is a FRL file?

Forms created by FormFlow software; first developed by JetForm, who became Accelio and then was acquired by Adobe Systems.

Cách mở .FRL file

Để mở file .FRL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRL do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • PureEdge Viewer
  • PureEdge Viewer
  • FormFlow
  • PAD System Pattern
  • Pattern Design
  • Pattern Design

Chuyển đổi file .FRL

File .FRL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *