FWDICT File

? Cách mở file .FWDICT? Những phần mềm mở file .FWDICT và sửa file lỗi. Convert N/A FWDICT file sang định dạng khác.

.FWDICT File Extension

   
File name FWDICT File
File Type Freeway User Dictionary File
Nhà phát triển Softpress
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FWDICT là file gì?

FWDICT là Data Files - Freeway User Dictionary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softpress.

Từ điển người dùng tạo ra bởi Freeway Pro, một ứng dụng OS X WYSIWYG dùng để tạo ra các trang web; chứa những từ thêm vào bởi người sử dụng cho kiểm tra chính tả mục đích bên trong ứng dụng.

What is a FWDICT file?

User dictionary created by Freeway Pro, an OS X WYSIWYG app used to create websites; contains words added by the user for spellchecking purposes within the application.

Cách mở .FWDICT file

Để mở file .FWDICT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWDICT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWDICT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWDICT do người dùng đóng góp.

  • Softpress Freeway Pro

Chuyển đổi file .FWDICT

File .FWDICT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *