FWP File

? Cách mở file .FWP? Những phần mềm mở file .FWP và sửa file lỗi. Convert Binary FWP file sang định dạng khác.

.FWP File Extension

   
File name FWP File
File Type Microsoft Expression Web Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .FWP là file gì?

FWP là Web Files - Microsoft Expression Web Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ được tạo ra bởi Microsoft Expression Web, một chương trình thiết kế website là một phần của Expression Studio; chứa tất cả các file và thư mục cho một thiết kế và cho phép người thiết kế được xuất khẩu và sau đó nhập khẩu vào một bản sao của Expression Web.

What is a FWP file?

Archive created by Microsoft Expression Web, a website design program that is part of Expression Studio; contains all files and folders for a design and allows the design to be exported and then imported into another copy of Expression Web.

Cách mở .FWP file

Để mở file .FWP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWP do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Expression Studio
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Flash2X Wallpaper Maker
  • Microsoft Expression

Chuyển đổi file .FWP

File .FWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *