FWT File

? Cách mở file .FWT? Những phần mềm mở file .FWT và sửa file lỗi. Convert N/A FWT file sang định dạng khác.

.FWT File Extension

   
File name FWT File
File Type FacetWin Configuration File
Nhà phát triển Facet Corp
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FWT là file gì?

FWT là Settings Files - FacetWin Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Facet Corp.

Chứa cài đặt kết nối được sử dụng bởi FacetWin, một giải pháp kết nối cho Windows để Unix / Linux hội nhập; bao gồm các thiết lập để kết nối với một hệ thống Unix và tùy chọn cho emualator thiết bị đầu cuối.

What is a FWT file?

Contains connection settings used by FacetWin, a connectivity solution for Windows to Unix/Linux integration; includes settings for connecting to a Unix system and preferences for the terminal emualator.

Cách mở .FWT file

Để mở file .FWT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWT do người dùng đóng góp.

  • Foodworks
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • FlatWorker SE
  • Add a Unix Application
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .FWT

File .FWT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *