FWTB File

? Cách mở file .FWTB? Những phần mềm mở file .FWTB và sửa file lỗi. Convert N/A FWTB file sang định dạng khác.

.FWTB File Extension

   
File name FWTB File
File Type Freeway Template Bundle
Nhà phát triển Softpress
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FWTB là file gì?

FWTB là Web Files - Freeway Template Bundle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softpress.

Trang web mẫu tài liệu Nhóm được tạo và sử dụng bởi Freeway Pro, một ứng dụng OS X cho phép người dùng tạo ra các trang web mà không cần mã hóa kinh nghiệm; cửa hàng một hoặc nhiều mẫu trang web, được sử dụng để thực hiện một phổ biến thiết kế nhiều lần; có thể bao gồm mẫu nhóm, bản quyền, và các thông tin mô tả.

What is a FWTB file?

Website document template bundle created and used by Freeway Pro, an OS X app that allows users to create websites without coding experience; stores one or more website templates, which are used for implementing a popular design multiple times; may include template group, copyright, and description information.

Cách mở .FWTB file

Để mở file .FWTB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FWTB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FWTB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FWTB do người dùng đóng góp.

  • Softpress Freeway Pro

Chuyển đổi file .FWTB

File .FWTB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *