GB File

? Cách mở file .GB? Những phần mềm mở file .GB và sửa file lỗi. Convert N/A GB file sang định dạng khác.

.GB File Extension

   
File name GB File
File Type 1Game Boy ROM File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (28 Bình chọn)

File .GB là file gì?

GB là Game Files - 1Game Boy ROM File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bộ nhớ chỉ đọc (ROM) chứa dữ liệu trò chơi Game Boy; chứa một bản sao chính xác của dữ liệu từ một hộp mực Nintendo Game Boy; có thể được chơi trên một máy Mac hoặc PC sử dụng phần mềm mô phỏng Game Boy.

What is a GB file?

Read-only memory (ROM) file containing Game Boy game data; contains an exact copy of the data from a Nintendo Game Boy cartridge; can be played on a Mac or PC using Game Boy emulation software.

Cách mở .GB file

Để mở file .GB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GB do người dùng đóng góp.

  • SimCity
  • BioEdit
  • BioEdit
  • VBA-M - A VisualBoyAdvance Fork
  • SnapGene Viewer
  • Vector NTI
  • Vector NTI

Chuyển đổi file .GB

File .GB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *