GB1 File

? Cách mở file .GB1? Những phần mềm mở file .GB1 và sửa file lỗi. Convert N/A GB1 file sang định dạng khác.

.GB1 File Extension

   
File name GB1 File
File Type Game Maker Backup File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .GB1 là file gì?

GB1 là Backup Files - Game Maker Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YoYo Games.

Sao lưu của một dự án trò chơi tạo ra với GameMaker, một chương trình phát triển trò chơi; tạo ra trong trường hợp hồ sơ dự án gốc bị hỏng hoặc vô tình xóa.

What is a GB1 file?

Backup of a game project created with GameMaker, a game development program; created in case the original project file becomes corrupted or is accidentally deleted.

Cách mở .GB1 file

Để mở file .GB1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GB1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GB1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GB1 do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • GameMaker

Chuyển đổi file .GB1

File .GB1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *