GB2 File

? Cách mở file .GB2? Những phần mềm mở file .GB2 và sửa file lỗi. Convert N/A GB2 file sang định dạng khác.

.GB2 File Extension

   
File name GB2 File
File Type Game Maker Backup File
Nhà phát triển YoYo Games
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .GB2 là file gì?

GB2 là Backup Files - Game Maker Backup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi YoYo Games.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi GameMaker: Studio, một ứng dụng phát triển trò chơi cho Windows; tạo ra như là một bản sao lưu của hồ sơ dự án ban đầu.

What is a GB2 file?

Backup file created by GameMaker: Studio, a game development application for Windows; created as a backup of the original project file.

Cách mở .GB2 file

Để mở file .GB2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GB2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GB2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GB2 do người dùng đóng góp.

  • YoYo Games GameMaker: Studio

Chuyển đổi file .GB2

File .GB2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *