GROUP File

GROUP là System Files - Windows Contacts Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.GROUP File Extension

   
File name GROUP File
File Type Windows Contacts Group File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .GROUP là file gì?

GROUP là System Files - Windows Contacts Group File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Bộ sưu tập các địa chỉ liên lạc được tạo ra bởi Windows Contacts, một chương trình quản lý liên lạc nhúng trong Windows; chứa một danh sách các địa chỉ liên lạc được lưu vào một nhóm; có thể được sử dụng để tạo ra một danh sách gửi thư để gửi tin nhắn email cho nhiều địa chỉ cùng một lúc.

What is a GROUP file?

Collection of contacts created by Windows Contacts, an embedded contact management program included with Windows; contains a list of contacts saved into a group; can be used to create a mailing list for sending email messages to multiple addresses at once.

Phần mềm mở file .GROUP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROUP do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows Contacts
  • Schedule Board
  • Schedule Board
  • Poczta uslugi Windows Live
  • DM Genie
  • Windows Live Posta
  • Windows Live Posta

Chuyển đổi file .GROUP

           

File .GROUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *