GROUPPROJ File

? Cách mở file .GROUPPROJ? Những phần mềm mở file .GROUPPROJ và sửa file lỗi. Convert XML GROUPPROJ file sang định dạng khác.

.GROUPPROJ File Extension

   
File name GROUPPROJ File
File Type Delphi Project Group File
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .GROUPPROJ là file gì?

GROUPPROJ là Developer Files - Delphi Project Group File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Delphi 2007 và IDE phát triển phần mềm sau; cửa hàng một nhóm dự án, trong đó kết hợp nhiều dự án (file .DPROJ) vào một dự án làm việc duy nhất; sử dụng XML định dạng và phù hợp để kiểm soát phiên bản.

What is a GROUPPROJ file?

Project file created by Delphi 2007 and later software development IDEs; stores a project group, which combines multiple projects (.DPROJ files) into a single working project; uses XML formatting and is suitable for version control.

Cách mở .GROUPPROJ file

Để mở file .GROUPPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GROUPPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GROUPPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROUPPROJ do người dùng đóng góp.

  • Architect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Professional
  • Personal
  • Enterprise/Architect/Ultimate
  • Enterprise/Architect/Ultimate

Chuyển đổi file .GROUPPROJ

File .GROUPPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *