GROUPPROJ File

GROUPPROJ là Developer Files - Delphi Project Group File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

.GROUPPROJ File Extension

   
File name GROUPPROJ File
File Type Delphi Project Group File
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (1 Bình chọn)

File .GROUPPROJ là file gì?

GROUPPROJ là Developer Files - Delphi Project Group File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Delphi 2007 và IDE phát triển phần mềm sau; cửa hàng một nhóm dự án, trong đó kết hợp nhiều dự án (file .DPROJ) vào một dự án làm việc duy nhất; sử dụng XML định dạng và phù hợp để kiểm soát phiên bản.

What is a GROUPPROJ file?

Project file created by Delphi 2007 and later software development IDEs; stores a project group, which combines multiple projects (.DPROJ files) into a single working project; uses XML formatting and is suitable for version control.

Phần mềm mở file .GROUPPROJ

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GROUPPROJ do filegi.com tổng hợp.

  • Architect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Professional
  • Personal
  • Enterprise/Architect/Ultimate
  • Enterprise/Architect/Ultimate

Chuyển đổi file .GROUPPROJ

           

File .GROUPPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *