GSFLIB File

? Cách mở file .GSFLIB? Những phần mềm mở file .GSFLIB và sửa file lỗi. Convert N/A GSFLIB file sang định dạng khác.

.GSFLIB File Extension

   
File name GSFLIB File
File Type Game Boy Advance Song Library
Nhà phát triển Caitsith2 and Zoopd
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .GSFLIB là file gì?

GSFLIB là Audio Files - Game Boy Advance Song Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Caitsith2 and Zoopd.

Thư viện của Game Boy Advance (GBA) file nhạc (.MINIGSF); lưu trữ một danh sách nhạc từ một trò chơi GBA được tham chiếu bởi các chương trình âm thanh để chơi nhạc đúng; cần phải được đặt trong cùng thư mục với các file bài hát MINIGSF để tải một cách thích hợp.

What is a GSFLIB file?

Library of Game Boy Advance (GBA) song files (.MINIGSF); stores a list of music from a GBA game that is referenced by the audio program to play the correct music; needs to be located in the same directory as the MINIGSF song files in order to load appropriately.

Cách mở .GSFLIB file

Để mở file .GSFLIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSFLIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSFLIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSFLIB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .GSFLIB

File .GSFLIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *