GSHEET File

? Cách mở file .GSHEET? Những phần mềm mở file .GSHEET và sửa file lỗi. Convert Text GSHEET file sang định dạng khác.

.GSHEET File Extension

   
File name GSHEET File
File Type Google Drive Spreadsheet Link File
Nhà phát triển Google
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.1 ★ (32 Bình chọn)

File .GSHEET là file gì?

GSHEET là Spreadsheet Files - Google Drive Spreadsheet Link File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

tập tin Một GSHEET chứa một liên kết đến một bảng tính được tạo ra bởi Google Sheets, một chương trình bảng tính trực tuyến đi kèm với Google Drive. Nó lưu trữ một tham chiếu URL đến một Sheets bảng tính Google trong Google Drive.

What is a GSHEET file?

A GSHEET file contains a link to a spreadsheet created by Google Sheets, an online spreadsheet program included with Google Drive. It stores a URL reference to a Google Sheets spreadsheet in Google Drive.

Cách mở .GSHEET file

Để mở file .GSHEET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSHEET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSHEET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSHEET do người dùng đóng góp.

  • Google Drive File Stream
  • Google Drive
  • Google Drive
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GSHEET

File .GSHEET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *