GSI File

? Cách mở file .GSI? Những phần mềm mở file .GSI và sửa file lỗi. Convert Binary GSI file sang định dạng khác.

.GSI File Extension

   
File name GSI File
File Type Golden Software Interchange File
Nhà phát triển Golden Software
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (5 Bình chọn)

File .GSI là file gì?

GSI là GIS Files - Golden Software Interchange File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Golden Software.

định dạng trao đổi dữ liệu được sử dụng bởi lập bản đồ và phần mềm hiển thị các sản phẩm vàng Software; chứa dữ liệu bản đồ và các thiết lập xuất hiện trực quan cho các dữ liệu; được sử dụng để hoán đổi dữ liệu giữa các ứng dụng phần mềm vàng.

What is a GSI file?

Exchange data format used by Golden Software's mapping and visualization software products; contains map data and visualization appearance settings for the data; used for interchanging data between Golden Software applications.

Cách mở .GSI file

Để mở file .GSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSI do người dùng đóng góp.

  • Golden Software Didger
  • Golden Software Surfer
  • Golden Software Surfer
  • Golden Software Grapher
  • Golden Software Strater
  • Golden Software Voxler
  • Golden Software Voxler

Chuyển đổi file .GSI

File .GSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *