GSLIDES File

? Cách mở file .GSLIDES? Những phần mềm mở file .GSLIDES và sửa file lỗi. Convert Text GSLIDES file sang định dạng khác.

.GSLIDES File Extension

   
File name GSLIDES File
File Type Google Drive Presentation Link File
Nhà phát triển Google
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (21 Bình chọn)

File .GSLIDES là file gì?

GSLIDES là Page Layout Files - Google Drive Presentation Link File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Google.

tập tin Một GSLIDES chứa một liên kết đến một bài thuyết trình được tạo ra bởi Google Slides, một biên tập viên trình bày trực tuyến đi kèm với Google Drive. Nó không lưu trữ các bài trình bày thực tế, thay vào đó, nó sẽ lưu một tài liệu tham khảo URL để trình bày Google Slides trong Google Drive.

What is a GSLIDES file?

A GSLIDES file contains a link to a presentation created by Google Slides, an online presentation editor included with Google Drive. It does not store the actual presentation, instead, it stores a URL reference to a Google Slides presentation in Google Drive.

Cách mở .GSLIDES file

Để mở file .GSLIDES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GSLIDES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GSLIDES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GSLIDES do người dùng đóng góp.

  • Google Drive File Stream
  • Google Drive
  • Google Drive
  • Google Slides
  • Google Drive for PC is now Backup and Sync from Google

Chuyển đổi file .GSLIDES

File .GSLIDES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *