GV File

? Cách mở file .GV? Những phần mềm mở file .GV và sửa file lỗi. Convert N/A GV file sang định dạng khác.

.GV File Extension

   
File name GV File
File Type Graphviz DOT File
Nhà phát triển AT&T
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.4 ★ (7 Bình chọn)

File .GV là file gì?

GV là Text Files - Graphviz DOT File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AT&T.

Tài liệu có chứa một mô tả văn bản của đồ thị của nút và các cạnh; viết bằng ngôn ngữ DOT và có thể được đọc bởi các chương trình phần mềm tương thích Graphviz.

What is a GV file?

Document that contains a text description of graphs of nodes and edges; written in the DOT language and can be read by Graphviz compatible software programs.

Cách mở .GV file

Để mở file .GV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GV do người dùng đóng góp.

  • AT&T Graphviz
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Vector NTI Advance
  • DataMaker

Chuyển đổi file .GV

File .GV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *